Traden

Opties
Veel NBA contracten bevatten opties voor de speler en/of het team. Een optie geeft een van de twee controle over bepalingen in het contract. Een speler kan bijvoorbeeld een optie in zijn contract hebben die bepaalt dat hij volgend seizoen niet minder mag verdienen dan het huidige seizoen.

howard

Dwight Howard

Sign and trade
Als een team een toekomstige free agent wil contracteren en het huidige team wil daar iets voor terug dan vindt er vaak een sign and trade plaats. Het oorspronkelijke team (Team A) contracteert de speler uit free agency en trade hem onmiddellijk naar het andere team (Team B). Dit is voordelig voor alle partijen; Team A krijgt iets terug voor de free agent, de spelers krijgt waarschijnlijk meer salaris dan als hij free agent was geworden en Team B heeft de zekerheid dat ze de speler krijgen (en niet op hoeven te bieden tegen andere teams).

Een sign and trade komt erg vaak voor in de NBA omdat het oorspronkelijke team (Team A) geen compensatie ontvangt als ze een free agent verliezen. In Baseball is dit wel het geval een team wordt dan gecompenseerd door cash of draftpicks.

Bij een sign and trade moet het Team A de speler meteen traden naar Team B. Het contract moet tenminste 3 jaar zijn waarvan jaar 1 gegarandeerd is. Team B mag de speler pas traden na 15 december van het kalenderjaar waarin hij is gesigned of drie maanden nadat hij heeft gesigned, welke van de twee het laatste is.

Sinds 2011 moet de speler die gesigned wordt afgelopen seizoen op het roster hebben gestaan. Daarvoor wilde het nog wel eens voorkomen dat teams een sign and trade deden met een speler die al met pensioen was maar die nog wel over Bird rights beschikte.

Traden en de salary cap
Teams onder de salary cap hoeven bij een trade niet te letten op het salaris. Wel is het zo dat een team na een trade niet meer dan $100.000 boven de salary cap uit mag komen anders geldt de volgende regel.

Teams boven de salary cap of  teams die na een trade meer dan $100.000 boven de cap uitkomen mogen niet meer dan 125% plus $100.000 aan salaris contracteren dan dat ze hebben weg getrade.

Als een team een free agent contracteert in het offseason mag het team deze speler pas na 15 december van dat jaar of 3 maanden na het contracteren traden. Voor draft picks geldt een termijn van 30 dagen. Deze regel is bedoelt om te voorkomen dat teams free agents contracteren om ze daarna weer te traden.

 

act_jeff_teague

Jeff Teague wordt in 2013 een restricted free agent

Een team dat een speler ontvangt na een trade mag deze direct door traden voor een andere speler. Als ze er een andere speler, cash of draftpicks aan toe willen voegen moet het team 60 dagen wachten.

Daarnaast is er nog een bepaling opgenomen die voorkomt dat teams spelers aan een trade toevoegen om de salarissen te matchen en daarna de speler weer terug te signen. Het kwam voor dat Team A speler 1 wilde traden en speler 2 aan de trade toevoegde om de salarissen te matchen. Team B waivde speler 2 meteen en na 30 dagen wachttijd re-signde team A speler 2 weer. Sinds de CBA van 2011 mag een team een speler die is weg getrade en gewaived pas na een jaar weer signen.

Base year compensation (BYC)
Het doel van de BYC is dat het salaris van een speler gebaseerd moet zijn op zijn basketball waarde en niet op zijn trade waarde. De BYC moet voorkomen dat teams free agents tegen een salaris contracteren enkel en alleen om zo een trade te faciliteren.

De BYC geldt alleen voor spelers die re-signen met hun vorige team en een slarisverhoging van 20% of meer krijgen. Ook moet het team over de salary cap zitten. In dat geval moet het oude team bij een sign&trade zijn oude salaris of 50% van zijn nieuwe salaris, welke het hoogst is aan houden. Het nieuwe team gebruikt het nieuwe salaris.

In de CBA van 2011 is de term base year compensation helemaal geschrapt, bovenstaande bepaling blijft nog wel van kracht.

Released players
Als een speler met een gegarandeerd contract wordt gewaived of gereleased dan blijven ze meetellen voor het totale salaris van het laatste team. Spelers met een niet-gegarandeerd contract zoals summer contracts tellen niet mee voor het totale salaris.

Waivers
Als een team een speler waived (van het roster schrapt) dan komt hij op de waiver wire waar hij 48 uur blijft staan. Een speler die op de waiver wire staat kan geclaimed worden door een ander team voor zijn oude salaris. Als er twee teams zijn die de speler willen signen dan heeft het team met het slechtste record de eerste rechten. Een speler die na 1 maart wordt gewaived mag niet meer op een playoff roster staan.

Na 48 uur wordt de speler een reguliere free agent en gelden dezelfde regels als voor een free agent met als toevoeging de Base year comensation (BYU).

Stretch provision
Als een speler wordt gewaived dan mag het team het resterende salaris uitspreiden over meerdere jaren dit wordt de stretch provision genoemd. In de CBA van 2011 is geregeld dat een team het salaris (en bijbehorende cap) over twee keer de resterende lengte van het contract plus 1 jaar mag uitspreiden.

Een team die een speler waived die nog 1 seizoen van $15 miljoen tegoed heeft mag dit uitsmeren over 3 seizoenen (2×1 + 1) van $5 miljoen

Bekijk ook de andere onderwerpen in de NBA Wiki