Salary cap

NBA_money_display_image De NBA salary cap is het maximum geldbedrag wat een NBA team als totaal mag besteden aan het salaris van de spelers. De salary cap wordt vastgesteld in het collective bargaining agreement (CBA) en is een zogenoemde soft cap.

Geschiedenis
De salary cap werd geïntroduceerd in het seizoen 1946-47
. De cap bedroeg $55.000 en de meeste spelers verdienden tussen de $4000 en $6000 per seizoen. Tom King was de grootverdiender met een salaris van $16.500 maar hij was wel speler, business manager en pr-directeur van de Detroit Falcon.

Moderne cap
De ‘moderne’ salary cap bestaat sinds 1984-85 en bedroeg dat jaar $3.3 miljoen. Dat bedrag nam geldelijk toe maar maakte een grote sprong naar $23 miljoen toen in 1995-96 NBC een televisie deal met de NBA sloot.

Het daadwerkelijke bedrag van de salary cap verschilt per seizoen en is afhankelijk van de NBA opbrengsten van het voorgaande seizoen. In het 2012-13 seizoen was de salary cap $58.044 miljoen. De salary cap kent vele uitzonderingen en regels.

Als je als team boven de salary cap zit moet je een luxury tax betalen. Lees hier meer over de luxury cap

Uitzonderingen

Mid-level exception
Een keer per jaar mag een team een (MLE) gebruiken om een speler te contracteren voor een specifiek maximum bedrag. De hoogte en duur van de MLE hangt af van van de salary cap van het team.

Voor een team wat over de salary cap zit (voor of na het tekenen van het contract)geldt een maximum van $5 miljoen voor 4 jaar. Dit geldt alleen voor teams die het seizoen daarvoor geen luxury tax hebben betaald. Teams die geen salary cap ruimte hebben en het voorgaande seizoen luxury taxs hebben betaald hebben een MLE van $3 miljoen voor drie jaar. De MLE neemt per seizoen 3% toe

Bi-annual excpetion
Met de bi-annual exception kunnen teams een free agent contracteren met een contract vanaf $ 1.672 miljoen. Teams kunnen een speler tot 2 jaar contracteren waarbij het salaris met 8% per jaar toeneemt.

Rookie exception
De NBA staat toe dat teams een first-round draft pick een Rookie scale contract geven, ook als het team hierdoor over de salary cap gaat.

larry bird shot

Larry Bird

Larry Bird exception
Dit is de meest bekende uitzondering en is vernoemd naar de legendarische speler van de Boston Celtics, Larry Bird. Met deze uitzondering kan een team een veteraan re-signen. Free agents die in aanmerking komen voor deze uitzondering worden “qualifiying veterans free agents” of Bird Free agents” genoemd. Een speler komt hiervoor in aanmerking als hij drie seizoenen heeft gespeeld zonder gewaived te worden of als free agent van team te zijn gewisseld. Als een speler wordt getrade dan neemt hij zijn ‘Bird rechten mee’.

Met deze uitzondering mogen team hun salary cap overstijgen om een eigen speler te re-signen voor het bedrag van het maximum salaris en een maximale duur van vijf jaar.

Early Bird exception
De early bird exception is het kleine broertje van de Larry Bird exception. Free agents die voor de early bird exception in aanmerking komen moeten twee seizoen voor hetzelfde team hebben gespeeld. Als een speler wordt getrade neemt hij, net als bij de Larry Bird Exception, zijn rechten mee.

Met deze uitzondering kan een NBA team een speler re-sginen voor 175% van zijn vorige salaris of of het gemiddelde NBA salaris, welke van de twee het hoogste is. De minimale contractduur is 2 jaar en de maximale duur is 4 jaar.

Non-Bird exception
Free agents die voor deze uitzondering in aanmerking komen worden ook wel “non-qualifying free agents” genoemd. Deze spelers komen niet in aanmerking voor de Early Bird en Larry Bird exceptions.

Met deze uitzondering kan een NBA team een speler re-signen voor 120% van zijn vorige salaris of 120% van het gemiddelde NBA salaris, welke van de twee het hoogste is. Het contract mag maximaal 4 jaar duren.

Minimum Salary Exception
Teams mogen altijd een NBA speler voor het minimum salaris contracteren, ook al zitten ze boven de salary cap. Het contract mag maximaal 2 jaar duren en er mag geen teken bonus aan verbonden zitten. Er zit geen maximum aan het aantal spelers dat een team een minimum salary exception mag bieden.

Traded Player Exception
Als een team een speler trade met een hoger salaris dan de speler die ze ervoor terugkrijgen dan ontvangt het team een Traded Player Exception (ook wel Trade exception genoemd). Teams met een Trade exception mogen binnen 1 jaar deze ‘winst’ in salaris benutten net zolang tot het salaris niveau weer op het oude niveau (of lager) is.

Deze uitzondering geldt alleen voor trades waarin maar 1 speler is betrokken, geld en draft picks mogen wel deel uitmaken van deze trade.

Deze uitzondering wordt veel gebruikt voor draft pick trades omdat deze draft picks geen salaris hebben.

greg-oden6

Greg Oden

Disabled Player Exception
Met deze uitzondering mag een team dat over de salary cap zit een vervanger contracteren voor een geblesseerde speler. Onder een disabled player wordt verstaan een speler die het lopende of komende (als hij in de zomer geblesseerd raakt) niet meer in actie kan komen. Ook als een speler komt te overlijden geldt deze uitzondering.

Het maximum salaris van de vervanger is of 50% van dat van de geblesseerde speler of de mid-level exception voor een niet taxpaying team, hetgeen wat het laagste is telt. Het contract mag maximaal een jaar duren.

Om in aanmerking te komen voor de disabled player exception moet een door de NBA aangestelde dokter de speler onderzoeken.

Reinstatement
Een speler die is uitgesloten van de NBA vanwege drugsgebruik mag door zijn oude team tegen zijn oude salaris gecontracteerd worden.

 Overzicht

Mid-level exception Een team mag 1x per jaar een speler contracteren voor een specifiek maximum bedrag
Bi-annual excpetion Een team mag een free agent contracteren vanaf $1.672 miljoen
Rookie exception Een team mag een first-round draftpick altijd een Rookie scale contract geven
Larry Bird exception Een team mag een veteraan re-signen tegen max. salaris en max 5 jaar
Early Bird exception Een team mag een early bird re-signen voor 175% van zijn salaris voor min 2 en max 4 jaar
Non-Bird exception Een team mag een non-bird voor max 4 jaar re-signen voor 120% van zijn salaris
Minimum Salary Exception Een NBA team mag altijd een speler contracteren voor het minimum salaris
Traded Player Exception Een team ontvangt een trade exception als zee en speler met een hoger salaris traden dan dat ze ervoor terugkijken
Disabled Player Exception Een team mag een ernstig geblesseerd speler vervangen voor 50% van het salaris of de MLE
Reinstatement Het voormalige team mag een speler die uitgesloten is van de NBA vanwege drugsgebruik re-signen tegen zijn oude salaris


Bekijk ook
de andere onderwerpen in de NBA Wiki