Lopen / traveling

Misschien wel de meest omstreden regel in de NBA en daarom zeker een aparte pagina pagina waard. In discussies over lopen in de NBA hoor je vaak als ze dunken mogen ze best meer stappen nemen, bij superstars letten ze niet meer op lopen maar bij de rest wel, in de NBA mag je echt wel 1 stap 1 dribbel en dan 3 passen maken, en nog veel meer (on)waarheden.

We behandelen de officiële regel zoals deze in de spelregel reglementen staat, de interpretatie daarvan en als laatste wat er uiteindelijk wel/niet gefloten wordt. Je zal merken dat dan ook meteen duidelijk wordt waarom de loopregel zo omstreden is.

De regel

De regels zijn duidelijk, check hier de volledige reglementen van de NBA (2012-13). Travelling komt op pagina 37 aan bod. Op de website van NBA staat een stuk over de loopregel waar ze van de reglementen 1 tekst hebben gemaakt.

Traveling:
To start a dribble after establishing a pivot foot, the ball must be released from the player’s hand before his pivot foot leaves the floor or he has committed a traveling violation. A player who receives the ball while moving is allowed a two count rhythm but must release the ball prior to the third step touching the floor. When ending his dribble a player may use a two count rhythm in coming to a stop, passing or shooting. A player who fall s to the floor while holding the ball or while coming to a stop may not gain an advantage by rolling on the floor. A player who attempts a shot may not be the first to touch the ball if it fails to touch the backboard, rim or another player. If a player comes to a stop on the count of one when both feet are on the floor or touch the floor simultaneously, he may pivot using either foot as his pivot. If he alights with both feet he must release the ball before either foot touches the floor. If a player has one foot on the floor or lands with one foot first to the floor, he may only pivot with that foot. Once that foot is lifted from the floor to shoot or pass it may not return until the ball is released. If a player jumps off one foot on the count of one he may land with both feet simultaneously for count two. In this situation, the player may not pivot with either foot and if one or both feet leave the floor the ball must be released before either return to the floor. When a player gathers the ball he may not step consecutively with the same foot, as in a hopping motion.

De dribbelstart
Een speler die de bal ontvangt:

Vanuit stilstand

NBA: In starting a dribble after (1) receiving the ball while standing still, or (2) coming to a legal stop, the ball must be out of the player’s hand before the pivot foot is raised off the floor

FIBA: While standing with both feet on the floor: ▬ To start a dribble, the pivot foot may not be lifted before the ball is released from the hand(s).

De FIBA en NBA zitten hier qua reglementen op 1 lijn. Al verschilt de interpretatie en uitvoering van de regel wel sterk. In  de NBA wordt een dribbelstart vanuit stilstand vrijwel nooit afgefloten.

Vanuit beweging

NBA: A player who receives the ball while he is progressing must release the ball to start his dribble before his second step.

The first step occurs when a foot, or both feet, touch the floor after gaining control of the ball. The second step occurs after the first step when the other foot touches the floor, or both feet touch the floor simultaneously

FIBA: Progressing with the ball for a player who has established a pivot foot while having the control of a live ball on the playing cour • While moving:

  • To pass or shoot for a field goal, the player may jump off a pivot foot and land on one foot or both feet simultaneously. After that, one foot or both feet may be lifted from the floor but neither foot may be returned to the floor before the ball is released from the hand(s).
  • To start a dribble, the pivot foot may not be lifted before the ball is released from the hand(s)


Verschil:
Er zit een groot verschil tussen de NBA en FIBA regels wat betreft de dribbelstart uit beweging. Het is in de NBA toegestaan om een stap te zetten als je de bal ontvangt en belangrijk is ook de toevoeging; “The first step occurs when a foot, or both feet, touch the floor after gaining control of the ball” als er nog geen balcontrole is dan mag de speler dus nog een extra pas zetten. Deze toevoeging laat ook veel ruimte tot interpretatie want wanneer heeft een speler de bal precies onder controle. De extra stap die de spelers in de NBA mag zetten wordt de Gather step genoemd.

Twee tellen ritme
Zowel bij de FIBA als in de NBA mag je maximaal 2 passen zetten om tot een schot te komen.

De Spirit of the Game

Het zijn niet alleen de regels uit het spelregelboekje waar de scheidsrechters op letten tijdens het fluiten van een wedstrijd. In de NBA fluiten scheidsrechters ook volgens de ongeschreven regels die het basketball aantrekkelijk moeten maken. Het bekendste voorbeeld is dat NBA scheidsrechters geen loopovertreding fluiten als een speler op de fastbreak loopt. Dit wordt gedaan om het spel spectaculairder en het entertainment gehalte hoger te houden. Een FIBA scheidsrechter zou dit gewoon affluiten.

psd_1248280497Hoewel de dribbelstart in de regelementen van de FIBA en NBA hetzelfde is wordt deze anders toegepast. In de NBA is het min of meer toegestaan om je pivot voet als los te laten voordat de bal de hand van de speler heeft verlaten. Hierdoor is de eerste stap enorm explosief en wordt het makkelijker om een verdediger te passeren.

Superstarcalls?
Lastige discussie. Mogen supersterren meer dan andere NBA spelers? Het lijkt erop dat het antwoord ja is. Misschien deels onbewust krijgen ze vaak het voordeel van de twijfel. Een paar jaar geleden deed ex-scheidsrechter Tim Donaghy een boekje open over Superstarcalls in de NBA. Hij werd geschorst omdat hij gokte op wedstrijden die hij zelf floot dus heeft alle reden om de NBA te bashen maar toch.

Donaghy….Obviously you don’t want to give a Kobe Bryant or Shaquille O’Neal or LeBron James a foul that may be his second or third foul in the first quarter, to where he’s going to have to go to the bench. I mean, it was openly discussed in meetings that, you know, people paid big dollars to see these stars on the floor. So if there’s a situation where you can have two people to pick from, you’re certainly not going to pick one of them, you’re going to pick someone that’s the sixth, seventh, or eighth man on that team.

Van Susteren: And that’s expressly said, that that’s what you should do.

Donaghy: Absolutely it is.

Check voor meer info en beelden het NBA video rulebook

En voor de duidelijkheid. Dit is dus wel lopen 🙂

Bekijk ook de andere onderwerpen in de NBA Wiki