Meer informatie vergunningaanvraag Wet Koa bekend

De Wet Kansspelen op afstand informeert toekomstige vergunninghouders aan welke eisen zij moeten voldoen. Deze informatie is puur informatief en is bedoeld om partijen die een vergunning willen aanvragen in de toekomst alvast voor te bereiden. De lagere regelgeving waarin de wet verder wordt uitgewerkt is nog niet definitief wat betekent dat er dus nog wijzigingen kunnen optreden. Volgens de planning kunnen partijen die in aanmerking willen komen voor de vergunning vanaf 1 juli 2020 een aanvraag indienen.

Alle aanvragen zullen digitaal worden ingediend, in de Nederlandse taal. Een enkele bijlage kan zo specifiek zijn dat communicatie in het Engels ook wordt toegestaan. Mocht dit het geval zijn, dan wordt dit duidelijk aangegeven. Zijn er documenten die niet in de Nederlandse taal zijn opgesteld? Dan dient er een Nederlandse vertaling worden toegevoegd.

Kosten aanvragen vergunning

De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn €45.000. Het is belangrijk om te weten dat deze kosten niet worden terugbetaald in het geval er geen vergunning wordt verleend.

De eisen

Aanvragen dienen volledig te zijn ingevuld waarbij de identiteit van de aanvrager duidelijk dient te zijn en er aan de betaling is voldaan, voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen. Er zullen bij de verschillende onderwerpen om bewijsstukken worden gevraagd. De Ksa zal in een later stadium bekend maken welke specifieke bewijsstukken dit zullen zijn. Aan bepaalde bewijsstukken wordt de aanvullende eis gesteld dat deze gekeurd dienen te worden door een onafhankelijke derde partij. Het zal hier gaan om een keuringsinstelling die door de minister voor Rechtsbescherming zal worden aangewezen. Welke documenten aan deze keuring onderworpen zullen worden, zal eveneens op een later moment bekend worden gemaakt.

Alle documenten dienen in PDF-formaat te worden aangeleverd, waarbij het mogelijk is de tekst in het document te doorzoeken. Deze documenten dienen zo beknopt mogelijk worden aangeleverd. De Ksa kan eventuele documenten weigeren die teveel informatie bevatten dan noodzakelijk is.

De 4 soorten kansspelen

Er zijn vier soorten kansspelen waar een vergunning voor kan worden aangevraagd:

  • Kansspelen waarbij de speler tegen de vergunninghouder speelt;
  • Kansspelen waarbij de spelers onderling tegen elkaar spelen;
  • Sportweddenschappen/Sportsbetting;
  • Weddenschappen op uitslagen van paardenrennen of harddraverijen.

Oordeel door Ksa

De aangeboden spellen dienen op verantwoorde, betrouwbare en controleerbare wijze te worden georganiseerd alvorens door de raad van bestuur van de Ksa een vergunning wordt verleend. Conform de wet- en regelgeving toetst de Ksa een ingediende vergunningsaanvraag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *