Nog zeven zorginstellingen Almelo onder vuur na casino affaire

Na een casino affaire rondom zorgbureau Victorie in Almelo zijn er nog eens zeven andere zorginstellingen onder de loep genomen. De directeuren en eigenaren ervan zouden de zorginstellingen voor meerdere miljoenen euro’s plunderen. Daarbij zouden ze zichzelf voorzien van bovengemiddeld hoge salarissen en frauduleuze huur constructies gebruiken die geld opleveren. Dat deze bureaus onder vuur zijn komen liggen komt voort uit zorgbureau Victorie waar meer dan 1,5 miljoen verduisterd werd om mee te kunnen gokken. Daarvan werd meer dan een miljoen vergokt in Nederland en ook een groot deel in zowel het buitenland als online!

Belastende dossiers anoniem vervaardigd

Dat er nieuwe aantijgingen naar voren gekomen zijn omtrent de dubieuze gang van zaken bij andere zorgbureaus komt door een anonieme tip. De lokale politieke partij LAS (Lokaal Almelo Samen) ontving namelijk een uitpuilende enveloppe met heel wat informatie en belastende dossiers. Deze werden achtergelaten in het postvakje van Louis Kampman, die raadslid is. Er was dan wel geen afzender te vinden, maar wel had de persoon die de enveloppe aangeleverd heeft zijn huiswerk goed gedaan. De pijnpunten in de dossiers waren namelijk met stift duidelijk gemarkeerd.

Zorggeld wordt misbruikt

De eerste bespreking van de documenten binnen de partij leidt tot een conclusie die aangeeft dat er op een ernstige vorm misbruik gemaakt wordt van de zorggelden. Zo is er bijvoorbeeld in de stukken te zien dat een eigenaar van één van de instellingen privé panden voor hoge huurprijzen aan zichzelf verhuurd ten grootte van een bedrag van €550.000 per jaar. Een ander zorgbureau blijkt weer schuldig aan een te hoog jaarsalaris, wat netto een bedrag van ruim €250.000 is.

Jaarsalarissen zijn torenhoog

Het voorbeeld van het hoge jaarsalaris wat ruim boven de Balkenende norm ligt is niet het enige. Kampman geeft namelijk aan dat ook andere directeuren en eigenaren van zorgbureaus zichzelf van een torenhoog jaarsalaris voorzien hebben. Verder wordt er gewezen naar een boekhoudkundig foefje die door zorginstellingen gebruikt wordt. Wanneer de jaaromzet onder een bepaald bedrag blijft is het namelijk niet verplicht om een geregistreerd accountant deze te laten ondertekenen. Hiermee blijven de bureaus weg van de onderzoek plicht die voor een accountant geldt, want die is het wettelijk verplicht om eventueel verdachte situaties te melden. Door de jaarcijfers te laten tekenen door administratiekantoren en zelfs door zichzelf komt het gegraai vooralsnog minder makkelijk aan het licht.

Wethouder wil hard optreden

In Almelo heeft de verantwoordelijke wethouder Eugène van Mierlo zich ontfermd over de 7 dossiers die aangeleverd zijn. Het eerste onderzoek dat op last van hem ingesteld zal worden is om de eventuele zorgfraude die gepleegd is aan het licht te brengen. De Sociale Recherche zal zich volgens hem daarna moeten uitspreken of extra vervolgonderzoeken nodig zijn. Hij zegt daarover: “Het gaat hier immers om publiek zorggeld en daar moet niet mee worden gemarchandeerd.” Daarnaast geeft hij aan hard op te zullen gaan treden tegen zorgbureaus die als frauduleus gezien worden. Met name verwijst hij daarmee naar zorgbureau Victorie wat onder vuur ligt vanwege het gestolen gok geld. Om de zaak wettelijk kracht bij te zetten is uiteraard ook aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie door de gemeente.

Regelgeving wordt verder aangescherpt

Tot slot moeten we meegeven dat Van Mierlo tijdens de laatste raadsvergadering gemeld heeft dat er gewerkt wordt aan nieuwe verordeningen. Dit voor zowel jeugdhulp als WMO. Daarbij is het uitgangspunt dat het eenvoudiger gemaakt moet worden om zorggeld wat op een onrechtmatige manier gebruikt is terug te kunnen vorderen. De aangescherpte regelgeving zou volgens hem nog voordat het zomerreces start klaar moeten zijn om voor te kunnen gaan leggen aan de Gemeenteraad. Om welke zorgbureaus het expliciet gaat wilde Kampman niet kwijt, omdat de zaak nu in handen ligt van wethouder van Mierlo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *